คุณพิมพา ชลาลัย ประธานบริหารบริษัท วี เค เอส กรุ๊ป (เอเซีย) (V-KOOL Group Thailand) รับมอบฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง ปี 2560 จาก นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังง

25 ธันวาคม 2560

คุณพิมพา ชลาลัย ประธานบริหารบริษัท วี เค เอส กรุ๊ป (เอเซีย) (V-KOOL Group Thailand) ผู้นำเข้าฟิล์มกันร้อนติดตั้งรถยนต์ภายใต้ยี่ห้อ V-KOOL และฟิล์มกันร้อนติดตั้งอาคารภายใต้ยี่ห้อ IQUE แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ได้รับมอบฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง ปี 2560 จาก นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น.

ภายใต้ “โครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยการติดฉลาก” ทั้งนี้ฟิล์มกันร้อน V-KOOL ถือเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ช่วยเหลือประเทศลดพลังงานและได้รับการติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงและยังช่วยลดความร้อนของโลกได้อีกด้วย
โดยฟิล์ม V-KOOL ทุกแพ็คเกจได้รับมาตรฐานประหยัดพลังงานเบอร์ 5 ครบทุกรุ่นที่มีจำหน่ายในประเทศไทย

IMAGES