คุณพิมพา ชลาลัย ประธานบริหารบริษัท วี เค เอส กรุ๊ป (เอเซีย) จำกัด (V-KOOL Group Thailand)ได้รับมอบฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง ปี 2561 จาก นายนที ทับมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

15 มกราคม 2562

คุณพิมพา ชลาลัย ประธานบริหารบริษัท วี เค เอส กรุ๊ป (เอเซีย) จำกัด (V-KOOL Group Thailand) ผู้นำเข้าฟิล์มกันร้อนติดตั้งรถยนต์ภายใต้ยี่ห้อ V-KOOL และฟิล์มกันร้อนติดตั้งอาคารภายใต้ยี่ห้อ IQUE แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ได้รับมอบฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง ปี 2561 จาก นายนที ทับมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

ภายใต้ "โครงการส่งเสริมเครื่องจักร อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง และวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยการติดฉลาก" กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ทั้งนี้ฟิล์มกันร้อน V-KOOL ถือเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ช่วยเหลือประเทศลดพลังงานและได้รับการติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงและยังช่วยลดความร้อนของโลกได้อีกด้วย
โดยฟิล์มกันร้อนรถยนต์ V-KOOL และ ฟิล์มกันร้อนอาคาร iQue by V-KOOL ทุกแพ็คเกจได้รับมาตรฐานฉลากประหยัดพลังงานเบอร์ 5 ครบทุกรุ่นที่มีจำหน่ายในประเทศไทย

IMAGES