ฟิล์มรถยนต์ V-KOOL

Our Technology

ฟิล์มเพียงชนิดเดียวที่สะท้อนความร้อนได้จริง

โดยการพัฒนาเพื่อใช้สำหรับยานอวกาศและเครื่องบินล่องหน ฟิล์ม V-KOOL เป็นฟิล์มชนิดพิเศษที่ สามารถกรองช่วงของรังสีจากดวงอาทิตย์ ภายใต้การพัฒนาเทคโนโลยีนี้ ฟิล์ม V-KOOL ได้ทำการ เคลือบชั้นของโลหะลงบนแผ่นโพลีเอสเตอร์คุณภาพสูงด้วยชั้นอณุภาคอะตอมขนาดเล็กของ ทองคำ เงิน และอินเดียมออกไซด์ ด้วยเทคโนโลยีนี้ทำให้ฟิล์ม V-KOOL สามารถสะท้อนความร้อนได้อย่างดีเยี่ยม โดยไม่ต้องทำให้ฟิล์มเงาสะท้อนหรือมืด ฟิล์ม V-KOOL มีคุณสมบัติในการสะท้อนความร้อนมากกว่า การดูดซับทั้งในฟิล์มสำหรับรถยนต์ และอาคารจึงไม่มีความเสี่ยง ต่อการแตกร้าวของกระจกซึ่งเกิด จากฟิล์ม ที่ดูดซับความร้อนไว้ที่กระจกและตัวฟิล์มมากเกินไป