ฟิล์มติดอาคาร

หน้าต่าง ที่สวยนั้น จะเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้บ้านนั้นสวยได้ แต่แสงอาทิตย์ในฤดูร้อนนั้นมีผลกระทบที่จะทำให้อาคารนั้นร้อน ซึ่งจะทำให้ค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องปรับอากาศมีมากขึ้น รังสีอินฟราเรด และรังสีอุลตราไวโอเลต มีผลกระทบต่อเฟอร์นิเจอร์ที่มีราคาแพงของท่าน จนกระทั่งในปัจจุบันนี้ คุณสามารถปกป้องตัวของท่านเองจากรังสีเหล่านี้ได้ การใช้ม่านบังแดดนั้น สามารถที่จะปกป้องเฟอร์นิเจอร์ของท่านได้จริง แต่ก็จะทำให้บ้านนั้นไม่ได้รับแสงแดดด้วย เช่นเดียวกับการใช้ฟิล์มดำหรือกระจกสะท้อน จะทำให้บ้านของท่านมีรูปลักษณ์ที่แปลกไป ไม่สวยงามอย่างตอนแรกจากการออกแบบ