Rain Repellent
V-KOOL Ultra-Master Rain Repellent น้ำยาเคลือบกระจกชนิดพิเศษสำหรับกระจกรถยนต์ ด้วยสารฟลูออไรท์คุณภาพสูงเมื่อเคลือบลงบนผิวกระจกรถยนต์จะสร้างเกราะป้องกันหยดน้ำไม่ให้เกาะบนผิวกระจก V-KOOL Ultra-Master Rain Repellent ยังช่วยให้ทัศวิสัยในการขับขี่ในยามที่ฝนตกดีเยี่ยม


คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

  • สารเคลือบฟลูออไรด์
  • คุณสมบัติในการป้องกันน้ำ คุณสมบัติแบบใบบัวน้ำจะเป็นหยดบนผิวและล้างทำความสะอาดได้ง่าย
  • สถานะเป็นกลางไม่เป็นกรด
  • ไม่มีส่วนผสมของโลหะหนัก